Archive

Posts Tagged ‘ек’

Лъжите на БСП не могат да оправдаят управленското им безсилие

04/07/2013 Leave a comment

ImageПубликувам този текст, защото днес прочетох поредната лъжа, която правителството на БСП произведе, за да прикрие собствената си некомпетентност.През февруари 2013 беше договорена бюджетната рамка на ЕС за 2014-2020. По отношение на земеделските плащания е записано, че общата сума за подпомагане на селските райони е почти 85 милиарда евро. Как тези пари ще бъдат разпределени между държавите членки зависи от Европейския парламент и от страните-членки (т. 71 от Заключенията на ЕС от 7-8 февруари 2013). Разбира се това ще бъде направено на базата на “обективни критерии и минали резултати” (т. 70 от същия документ).

Ако настоящето управление не е способно да защити интересите на българските земеделски производители, да не прехвърля вината на Борисов или на ГЕРБ. Защото това, което страната направи по наше време е да защити именно техните интереси и да не допуска орязаване на директните плащания към българските земеделци, каквото предложение имаше в началото.

В рамките на преговорите беше удовлетворено и нашето искане страната ни да има повече свобода и да може да прехвърля средства (до 15%) между двата основни стълба на Общата селскостопанска политика – директни плащания и развитие на селските региони. Това стана в момент, в който не само общия бюджет на ЕС се съкращава, а и самата обща селскостопанска политика се променя. Тази гъвкавост на селскостопанския бюджет ще позволи на България сама да прецени за какво и как да бъдат използвани средствата.

Същевременно България е една от само четири страни, които в следващия програмен период ще получат повече пари от преди. За България това означава 15,2 милиарда евро, или над 12 милиарда нетен приход от ЕС. Това става в период, когато страните-членки на ЕС драстично съкращават общия бюджет на Европейски съюз с 73 милиарда евро.  Правителството на ГЕРБ, въпреки финансовата криза в Европа, успя да договори за страната ни повече пари, отколкото тройната коалиция. Благодарение на нашите усилия България е на-големият нетен бенефициент сред държавите членки на ЕС.

Правителството на БСП и ДПС с подкрепата на Атака може единствено и само да загуби на България средства. Орешарски и Станишев са хората, които носят отговорност за спрените пари и ниското усвояване на европейски фондове по времето на Тройната коалиция. Каквито и ПР ходове в момента да предприемат, те не могат да прикрият неспособността си да управляват. Това го вижда всеки.

Преговорите по финансовата рамка бяха трудни и бяха проведени успешно благодарение на волята на правителството на ГЕРБ и експертите в българската администрация. Искам още веднъж да благодаря на всички, които работиха в този период на всички нива в администрацията. Искам също да се извиня на всички експерти, които работиха по преговорите, че техният труд остава неоценен от настоящето управление. Управление, което е загубило легитимността си и прави отчаяни опити да оправдае оставането си на власт.

Първата българска европейска политика

10/09/2011 Leave a comment

ЕС полага основите на общата европейска енергийна политика

Европейската комисия обяви новаКомуникация за сигурността на енергийните доставки. Стратегията, заложена в нея, изрежда 43 конкретни стъпки, сред които:

Страните от ЕС ще споделят помежду си информация за международни споразумения с трети страни в областта на енергетиката. Това включва и споразумения, които все още са в процес на договаряне. Комисията може да предостави становище относно съответствието на тези споразумения със законодателството на ЕС и с целите на ЕС по сигурността на доставките;

Енергийни споразумения с трети страни могат да бъдат договаряни и на европейско ниво, когато това е необходимо за постигане на основните цели на ЕС;

ЕС ще призове за международно-правно обвързващи стандарти за ядрена безопасност в многостранни дискусии, включително в рамките на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), и ще има за цел да разшири оценките за ядрената безопасност на съседните на ЕС държави.

Комуникацията за сигурността на енергийните доставки се основава на доклад на Европейския парламент, изготвен по инициатива на групата на ЕНП. Спомням си как беше гласуван и колко от критиците му смятаха, че ще остане само лист хартия без последствия.

На 9 септември бях на заседанието на бюрото на Групата на Европейската народна партия в ЕП, на което сигурността на енергийните доставки беше една от основните теми. Заедно с комисаря Йотингер Обсъдихме неговите предложения. Признавам че с определена доза гордост приех признанието, което той отправи кум българското правителство за подкрепата и идеите, които сме му дали. Както премиерът Борисов, така и министър Трайков бяха много активни през последните месеци, за да защитят тезата за това, че Европа трябва да има обща енергийна политика. България най-много би спечелила ако може “да говорим в един глас”, както казват в Брюксел. През зимата на 2009 именно България пострада най-много от газовия спор между Русия и Украина. Тогава ЕС получи много силен урок за смисъла от това да бъдем завдно и заедно да отстояваме интересите си. По-късно, в друг контекст и друг формат, в НАТО, именно българското правителство успяхме да извоюваме сигурността на енергийните доставки да бъде една от новите области, които влязоха в новата стратегия на Алианса.

Преди броени дни в Анкара имах възможността да включа въпросите с енергетиката в стратегическия диалог между България и Турция. Надявам се до края на годината да приключим преговорите по ускореното изграждане на интерконектора между българската и турската газопреносни мрежи. Така ще имаме досъп до алтернативни източници на газ, включително и от Катар. Но има една случка, която никога няма да забравя. Когато се финализираха преговорите с Русия по участието на България в проекта Южен поток ние имахме интензивни консултации с Европейската комисия. Така преговорните ни позиции бяха по-силни и имаме по-добри гаранции, че договореностите ще се изпълнят. Жалко, че нашите предшественици не бяха работили така. Много време и нерви щяха да бъдат спестени. Всичко това обаче вече остана в миналото, защото именно неформалния механизъм, който изпробвахме тогава сега е в основата на предложението на ЕК за координация и обмен на информация по преговори с трети страни. Подобен беше подходът и на Полша по същото време.

Битката за общата европейска енергийна политика едва започва. Тепърва ще има обсъждания, анализи, компромиси. Първата стъпка обаче е направена. И то с активната подкрепа и участие на България. Това ще бъде първата  българска европейска политика!

За кервана и кучетата, които лаят

09/05/2009 Leave a comment

Познавам я отдавна. Адвокат e. Тази сутрин пихме кафе и си говорихме за това, което в момента минава за политика. По средата на разговора тя ме попита няма ли да се обърнем към Европейската народна партия за всичко което се случва тук – като започнеш от промените в избирателния закон, минеш през всички до болка познати скандали със злоупотреба с власт и завършиш в бразилския сериал около регистрацията на сините. „Кажете им какво става тук! Трябва да се разлаят кучетата, това минава всякакви граници!”

Да се разлаят кучетата, помислих си аз… Ами те кучетата си лаят доста отдавна. Лаят си заедно и поотделно. Лаят в България, лаят в Брюксел. Но няма кой да ги чуе.

Написах този текст, защото изглежда, че особено преди избори, когато сме залети от прегледи на успехите през мандата, имаме нужда да си припомним какво стана през последните две години в България. Общественото съзнание има качеството да забравя и да привиква с абсурди и скандали, когато те следват един след друг. Цялата логорея, която минава за политика, на практика  измества от съзнанието ни истинските факти от живота и реалността. А те са много по-силни, но керванът остава глух и за тях и за лая на кучетата. 

На 27 юни 2007 Европейската комисия изръмжа: „Без необратим напредък в съдебната реформа, в борбата с корупцията и организираната престъпност България рискува да не бъде в състояние да прилага правилно законите на ЕС. …Като цяло, напредъкът в съдебното третиране на случаите на корупция от високо равнище в България е недостатъчен… Все още е незадоволително съдебното преследване на убийствата, за които се предполага, че са поръчкови…Като цяло, напредъкът в борбата с тежките престъпления и организираната престъпност е недостатъчен.”

Тежки оценки, но добронамерени. Още повече че са съпътствани от ясно послание, че другите трябва да ни помогнат: „Европейската комисия приканва другите държави-членки да активизират помощта и ценната си практическа подкрепа за България.”

Шест месеца по-късно, на 4 февруари 2008, Европейската комисия отново изръмжа, вече с видимо недоволство: „… в ключови области като борбата с корупцията на високо равнище и организираната престъпност, все още не се демонстрират убедителни резултати.” По повод повдигнатите обвинения, осъдителните и оправдателни присъди за корупция на високо равнище Европейската комисия категорично отсече, че „не бе възможно да се прецени доколко тези дейности са допринесли за ограничаването на корупцията на високо равнище в България.”

Въпреки това, и вече с досада, Европейската комисия „…би посъветвала държавите-членки да дават повече пряка и практическа помощ…”.

Към лятото на 2008 нещата вече загрубяват. Освен редовните доклади за напредъка в борбата с корупцията се повява и нов проблем – кражбите на европейски фондове в България. На 23 юли 2008 Европейската комисия излиза с два доклада – първият за проблемите на правосъдието и вторият за фондовете. В първия доклад оценките са доста категорични и воят преминава в открит лай, но кой да чуе.

Това е целият параграф за борбата с корупцията:

„Борбата с корупцията по високите етажи и организираната престъпност не дава достатъчни резултати. Бяха придвижени няколко дела и на „войната срещу корупцията“ бе дадена гласност, но тези дела съставляват пренебрежимо малък дял от тези престъпления. Предоставената статистическа информация не е надеждна и понякога е противоречива. България постигна твърде малък напредък в замразяването или конфискуването на финансови активи, придобити по престъпен начин.”

Нима има някой в България, който не е съгласен с тази оценка или може да я оспори с конкретни данни?!

С доста ясни оценки Комисията напомня на България, че има нужда от „категоричен ангажимент на всички равнища за реформиране на системата”, както и че „България би трябвало да бъде в състояние да демонстрира резултати в борбата с организираната престъпност и корупцията, да предотвратява конфликти на интереси и да се справя по убедителен начин с предполагаемите връзки между част от политическата класа, бизнеса и организираната престъпност.”

За мен най-обиден обаче е следният параграф, в който се напомнят христоматийни истини. Истини, които всеки, явно с изключение на българското правителство, знае от обща култура. Препоръчвам Ви да го прочетете внимателно:

„Българските граждани заслужават да имат достъп до всички преимущества начленството в ЕС, което следва да допринесе за укрепване на върховенството на закона и за премахване на корупцията. Осъществяването на напредък в изпълнението на показателите, заложени в рамките на механизма за сътрудничество и проверка, и в разсейването на съмненията относно способността на България да се справи с корупцията и организираната престъпност ще позволи на българите да се възползват от тези преимущества и ще засили доверието им във върховенството на закона. Това ще има дългосрочен положителен върху българската икономика. България има отговорности към други държави-членки, например в рамките на политиките за правосъдие и вътрешни работи и по отношение на общото управление на средства от ЕС. […] Тези фондове представляват практическото изражение на солидарността на Съюза с България и е в интерес на всички те да бъдат използвани за подпомагане на регионите в по-неблагоприятно положение в страната.” 

Година и половина след като България е член на ЕС, Комисията вече не призовава страните-членки да помагат, а предупреждава категорично, че „е налице нарастващо недоволство сред държавите-членки, които предложиха своята подкрепа, поради липсата на прозрачност и резултати…” Срам! В началото на 2009г. Председателят на Европейската комисия Барозу още по-категорично каза на Сергей Станишев – в Европа има умора от помагане на България.

На 12 февруари 2009г. Европейската комисия публикува т.нар. междинен доклад. Лятото тази година ще излезе окончателният доклад за периода. Ако някой се е надявал на нещо позитивно в междинния доклад, останал е разочарован. Въпреки скъпоплатените опити на правителството да го „продаде” като „голям успех”, внимателен прочит показва, че присъдата не е променена – оценката от предния доклад (вж. по-горе) „остава валидна”. В заключенията се напомня за пореден път, че България трябва да „демонстрира с конкретни обвинения, дела и присъди за корупция по високите етажи и организирана престъпност, че правната система е способна да прилага законите по независим и ефективен начин.”

Всъщност има нещо различно в този доклад и то е в неговия тон. Лаят, отново се е превърнал в стон. От приятелки съвет в началото, преминал през остри предупреждения, тонът на Европейската комисия вече е сух, бюрократичен и отчаян. Кучетата се умориха да лаят. Керванът е доволен. Продължава да върви напред. А кучетата – отчаяни, че никой ни ги чува отиват да лаят другаде. Проблемът е, че керванът влачи след себе си цял народ и цяла държава. Народ, който и той е докаран до състояние на лаещо куче, но няма кой да го чуе. Керванът е от бронирани, звукоизолирани и климатизирани БМВ-та, от Порше-та (закупени с европейски пари като селскостопански машини)… Докато пиша този текст от Кремиковци към София върви протестно шествие. И него няма да има кой да го чуе… Най-страшното е не Европа да се умори от това да ни помага, а ние да не се уморим от това да изграждаме справедлива държава.

Хора, събудете се! Керванът няма да спре сам, трябва ние да го спрем!