Archive

Archive for the ‘letter’ Category

Всички престъпления трябва да бъде преследвани с еднаква строгост

28/07/2011 Leave a comment

© 2011 Alfredas Girdziusas

На 14 юли 2011 г. руският гражданин Михаил Голотов беше спрян на летище Виена въз основа на европейска заповед за арест, издадена от Литва. Убеден съм, че всички в Европа разбираме и споделяме чувствителността на народите от Прибалтика относно тежките събития през януари 1991 г., когато Съветският съюз се опита да задържи контрола си над Литва, която се бореше да се освободи от комунизма.  14те смели мъже и жени, които са загубиха живота си в зимата на 1991 г., никога няма да бъдат забравени. Техните семейства, както цялото литовско общество, са в правото си да искат възмездие за извършителите.

Всички престъпления трябва да бъде преследвани с еднаква строгост. Би било морално неприемливо да не се разглеждат под един знаменател престъпленията извършени по време на Втората световна война, разпадането на Съветския съюз, войните в бивша Югославия, или другаде по света. Всички държави в ЕС, всъщност всички демократични държави, трябва да си сътрудничат в преследването на заподозрените в международни пресъпления.

Всички държави са длъжни да си сътрудничат в осигуряването на справедлив съдебен процес за тях.

Именно затова написах писмо до моите колеги министрите на външните работи на Литва и на Австрия. Техните правителства са създали работна група, която трябва да изясни всички недоразумения около този случай. Самият инцидент обаче извежда на преден план необходимостта от засилване на консултациите между държавите-членки на ЕС по практиката на прилагането на Европейската заповед за арест, приложимостта на Конвенцията от 1995 г. за опростените процедури за екстрадиция между държавите-членки на ЕС, както и Европейската конвенция за екстрадиция от 1957.

Sarajevo 2014

27/07/2011 Leave a comment

The European Parliament has called on the EU to award the title of European Capital of Culture exceptionally to Sarajevo in 2014

In May the European parliament adopted a resolution, which calls upon the Council and the Commission to award the title of European Capital of Culture, exceptionally, to Sarajevo in 2014 when we will commemorate one hundred years since the terrible events in Sarajevo that plunged Europe in the Great Wars of the 20th century.

Back in 1914 the founding fathers of European unity — Robert Schuman and Jean Monnet, were in their late twenties, while Paul Henri Spaak was just 15. He would later spend 2 years in a prison camp during the “war to end all wars”… Their common dream of a united Europe, founded on shared values and interdependence, can easily be traced back to that summer day in Sarajevo. The European Union’s commitment to the Western Balkans today stems from our shared historic responsibility to make war impossible in the Balkans.

I believe that it is in Sarajevo in the summer of 2014 that Europe should demonstrate that a new European century has arrived. This is why I have written to all EU Foreign Ministers and the European Commission to support the idea of awarding the title of a European Capital of Culture, exceptionally, also to Sarajevo in 2014.

Categories: letter Tags: , , , , , ,