Archive

Archive for the ‘balkans’ Category

Идеологизацията на историята не e помогналa никому

09/08/2012 Leave a comment

Реакциите в македонските медии след изявлениятa на депутати от Европейския парламент във връзка с нарушаване на човешките права на граждани на Република Македония, самоопределящи се като българи, пораждат основателни притеснения. Докато целият ни регион сe отърсва от комунистическото наследство, парадоксално звучат опитите да се черпят исторически аргументи от периода на Коминтерна.

Идеологизацията на историята не e помогналa никому и не e решилa нито един значим социален или икономически проблем. Нашите съседи и приятели ще спечелят много, ако гледат напред и градят бъдещето на държавата си в Европа, а не се взират в миналото през призмата на овехтели идеологически конструкции.

Неприемливо е системно да се оказва натиск и да се проявява нетолерантно отношение спрямо законно регистрирани организации в Република Македония, като Българския културен клуб – Скопие, чиято дейност е свързана със защита на човешките права, върховенството на закона и има за цел да сближи двете съседни страни.

Убеден съм, че с възприемането и прилагането на демократичните ценности ще се създадат условия за икономическо благоденствие, добросъседски отношения и общо европейско бъдеще.

Concerns Remain with Increasing Tension in North of Kosovo

16/09/2011 2 comments

Снимка: Reuters

EULEX, which has assumed Rule of Law responsibilities from UNMIK since 2008, acts in accordance with its executive mandate and must help implement the agreement regarding customs stamps reached in the framework of the EU facilitated Dialogue.

In order to decrease tensions both Belgrade and Pristina should refrain from actions or statements that may undermine progress already been achieved. Therefore, we note as constructive the intention of the Kosovo government to coordinate its actions with EULEX, KFOR and the international community. Bulgaria welcomes the pragmatic approach taken by both Kosovo and Serbia during their first meetings. It is important that they build on this momentum and continue to engage in a constructive and pragmatic manner.

All must show restraint and prevent the build-up of tension. This is vital for the security, prosperity and – ultimately, for the European perspective of the region.

Първи споразумения между Сърбия и Косово

03/09/2011 Leave a comment

Диалогът се води в посредничеството на ЕС

България приветства постигнатото споразумение в рамките на диалога между Белград и Прищина, който стана възможен благодарение на посредничеството на Европейския съюз.

В областта на свободното движение на стоки, двете страни се споразумяха, че митнически печати с надписа “Митница Косово” ще бъдат приемани. В резултат на тази договореност взаимното търговско ембарго ще бъде вдигнато.

Вярвам, че конструктивният подход възприет от двете страни, е доказателство за желанието на всички ангажирани в процеса да работят прагматично и постигат съгласие в духа на европейските ценности.