Home > България, политика > Концепция за Закон за консулски услуги и консулско съдействие

Концепция за Закон за консулски услуги и консулско съдействие


Външната политика, за разлика от здравеопазването, вътрешните работи или екологията например, има една особеност — рядко влиза директно в ежедневния живот на хората. Това, което директно засяга всеки един от нас са консулските услуги. А доста време те бяха на второ място в работата на тази институция.

За времето на настоящия мандат се опитах да променя това отношение. По време на Арабското пробуждане и социалните сблъсъци в Близкия изток, например, организирахме едни от най-мащабните евакуации в историята на съвременна България, евакуирайки български граждани от Египет и Либия и др. Ангажирахме се успешно със спасяването на пленените моряци в Аденския залив, успяхме да освободим и пленените пилоти от Южен Дарфур, създадохме Ситуационен център в МВнР, пуснахме услугата “Пътувам за…”, структурирахме абсолютно по нов начин консулската си информация, така че гражданите да бъдат по-информирани, когато пътуват.

Целта на промените, които правим е да поставим в центъра на дейността на дипломатическите и консулските представителства на Република България хората – българските граждани – и да им предоставяме по-добра информация за техните пътувания. Това е дълъг процес, изисква не само промяна на закони и наредби, но и промяна на практики.

Опитът ми обаче показа, че в момента в консулската защита на гражданите всъщност липсват ясни и прозрачни правила за ангажиментите – както на държавата, така и на самите граждани. Като общество нямаме ясна представа какво можем да очакваме от държавата и до къде стигат нейните възможности за помощ, къде започва личната отговорност на всеки един от нас.

Давам си сметка, че българите пътуват и ще пътуват все повече, че консулските случаи стават все сложни.

Точно заради всичко това, днес започваме процеса по приемането на Закон за консулското съдействие и консулските услуги. Предлагам нашата концепция за такъв закон, който трябва да урежда консулските услуги и съдействие, които българската държава предоставя на българските граждани, българските юридически лица и гражданите на държавите-членки на ЕСв чужбина.

Целта е да разпишем ясно ангажиментите, които държавата има, за да може отделните институции да са напълно наясно с тях, а от друга страна гражданите да знаят какво могат да очакват и изискват.

С предложения законопроект се надявам да променим схващането, че един българин в беда в чужбина може да си помогне сам, защото държавата няма да го направи, но и да променим другото схващане, че всеки арестуван българин по света е равносилен на нов Либийски казус.

В концепцията и проекта на закон се уреждат основните случаи като:
– задържане или лишаване от свобода,
– злополука или внезапно възникнало тежко заболяване,
– смърт,
– хора жертви на трафик,
– съдействие при кризи – природни бедствия, катаклизми, войни или терористичен акт в чужбина, които засягат директно много български граждани, и др.
– предоставяне на консулски услуги – издаване на паспорти и други документи.

В концепцията ни има и някои нови предложения, които смятам за важни:

1. Създаване на Фонд за съдействие на българските граждани в чужбина, от който да можем бързо да се реагира в момент на кризи, евакуации, както и при индивидуални случаи, когато гражданите нямат средства за документи или репатриране.

2. Ще предложа на обсъждане и въвеждането на задължителна застраховка „Помощ при пътуване” За покриване на рискове като репатриране, тежко заболяване или необходимост от спешна медицинска помощ. Когато лицата пътуват в чужбина с цел работа с посредничеството на фирми, задължението за сключване на застраховката предлагам да е на фирмите-посредници.

3. Развитие на доброволния регистър на пътуващите в чужбина български граждани.

От днес концепцията ще бъде на интернет страницата на МВнР. От 25 януари законопроектът ще бъде на страницата за обществени консултации на Министерски съвет http://www.strategy.bg.

Мнения и предложения могат да се изпращат на електронна поща consultations@mfa.bg.

Намерението ми е в този период да проведем срещи както с други институции (Министерство на финансите, специалини служби), застрахователи, но и да чуем мнението на българските граждани. В разработването на законопроекта ще се ползваме от опита на редица други страни-членки на ЕС.

Това е все още концепция, очаквам вашите предложения, за да имаме един добър закон.

  1. 26/04/2013 at 15:51

    Това не е закон, а виц. Заверката на подписа на преводача – първа гизда консулска услуга. Грохналият Правилник за легализациите, заверките и преводите – прекрасен пример за съвременна нормативна уредба. Да се смееш ли, да плачеш ли … За трагикомичното намерението на Николай Младенов да въведе т.нар. “нови изисквания” към преводаческите агенции пък да не говорим.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: