Home > изявление > Днес е световният ден за правата на човека

Днес е световният ден за правата на човека


Правото на свободно изразяване, правото на мнение, правото на гражданите да участват в държавните дела е темата на днешния десети декември. От прокламирането на Универсалната декларация за правата на човека – един от най-хуманистичните и вдъхновяващи текстове на човечеството, до днес спазването на човешките права се утвърждава като универсална ценност. Гласовете на всеки от нас имат значение, защото жизнеността на гражданското общество е мерило за доброто функциониране на всяка държава. Опитите гражданският глас да бъде дискриминиран, да бъдат репресирани действията на защитниците на правата на човека, да бъдат ограничавани правата на свободно изразяване трябва да бъдат изобличавани и пресичани.

Убеден съм, че институциите и гражданските организации ще продължат да се борят, за да бъдат чути гласовете на всички по света, без оглед на раса, религия, пол, социално положение. Новите технологии, социалните медии ни дават нови, по-големи възможности за диалог, за участие, за мобилизация. Свободата на словото е силно оръжие в борбата с репресиите, насилието, тероризма за повече толерантност, уважение и справедливост. Но има страни, в които гражданските сдружения са подложени на силен натиск, дори на репресии и гласът им е заглушаван. Изграждането на култура на толерантност, на съблюдаване на правата на човека и на демократичност е пътят, който трябва да следваме, за да не допускаме да се повтарят мрачните страници от историята като Холокоста, тоталитаризма, геноцида.

България е убеден защитник на принципите на Универсалната декларация за правата на човека и участва активно в изготвянето на Стратегията на ЕС по правата на човека и на Плана за действие.

Затова, за да дадем своя принос,за първи път издигнахме кандидатурата на България за членство в Съвета по правата на човека към ООН за периода 2019-2021.

Categories: изявление Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: