Home > Балкани, анкета > Кажете какво мислите?

Кажете какво мислите?

  1. иван
    06/09/2012 at 21:46

    Да, но само ако изпълнят изискванията и покажат необратими добросъседски отношения.
    България има интереси тук на Балканите и е време да ги защити.Става въпрос за българските малцинства, правото да се изучава български език, защита на българското културно наследство извън пределите на България и покрай нашумелия спор с БЮРМ, България трябва да настоява в ЕС да се прилага формулировката за техния език – език според конституцията на Р. Македония, а не македонски. Това според мен е изключително важно.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: