Home > Балкани, България, политика > България и Балканите

България и Балканите


Преди 100 години започна Балканската война, с която се сложи край на присъствието на Османската империя на Балканите. Време е да помислим за бъдещето на региона и нашата роля в него отвъд 2012

Пет години след като членството на България в Европейския съюз е факт и осем години след приемането ни в НАТО страната ни е важен фактор, съюзник и партньор в Югоизточна Европа.

Интересите и целите на България по отношение на нашите съседи са традиционни и исторически обусловени, но също са съобразени с принципите на политическо поведение и на ценностите на Европейския съюз и на НАТО. От друга страна, 20 години след разпадането на Югославия страните около нас са съвсем различни, от това, което бяха.. Отношенията ни с тях логично би трябвало да се подчиняват на по-нови принципи.

Същевременно не трябва да забравяме, че ние живеем в район, където бързо се губи саообладание и лесно се изпада в крайности. Трудно гледаме 20 години напред…

1. Някои от нашите са съседи са наши близки партньори и съюзници – Румъния и Гърция, а скоро и Хърватия – в ЕС и НАТО, а Турция и Албания – в НАТО. Други от съседите ни са кандидати за членство в едната от двете организации, трети са потенциални кандидати или имат договорни обвръзки с едната или и двете организации.

2. България има съществени икономически интереси в региона, като някои от съседите ни са водещи инвеститори у нас, а други – ключови търговски и туристически партньори. През 2012 г. българският износ за Гърция и Румъния е бил съответно 1,184 и 1,172 млрд. лв., а вносът – 1,191 и 1,3318 милиарда, с което двете страни са сред най-големите ни търговски партньори в ЕС. Подобно е мястото и на Турция в търговията ни, с 1,4 млрд. износ и 904 млн. внос за 2012 г.

3. Най-голям брой български граждани пътуват в съседните страни. Почти 135 000 българи са посетили Турция пред 2012 г., а почти 90 000 – Гърция; над 35 000 са посетилите Република Македония, почти 30 000 Румъния и над 22 000 – Сърбия. Още по-голям е притокът на граждани на съседни страни към България: 206 хиляди са били гостите от Румъния, като това е втората най-голяма група след германците (218 хил.); 138 934 турци и 131 661 гърци са посетили България, както и над 67 хил. граждани на Украйна, над 50 хил. на Сърбия и на 40 хил. на Македония.

4. Отговорът на България на променящата се глобална среда е в модернизирането на регионалното сътрудничество. В него в най-голяма степен се преплитат националните политически и икономически интереси, както и въпросите, свързани със сигурността, с разширяването на ЕС и политиката за Източно партньорство, както и със стратегическите инфраструктурни и енергийни проекти.

5. Приоритет за България е развитието на транспортната инфраструктура в нашия регион. Сътрудничеството между нашите страни по ускореното изграждане и развитие на Общоевропейските транспортни коридори ІV, V, VІІ, VІІІ, ІХ и Х са от решаващо значение за общото икономическо развитие.

6. Съхранението, развитието и интеграцията на българските общности в съседните ни страни е важна задача, за всички българските институции. Създаването на повече икономически възможности за тези общности заедно с опазването на българския език и култура, на историческата памет и традициите им е приоритет за българското правителство.

Всички тези фактори обуславят нуждата от изработване на трайни принципи на българската политика към региона, които да имат максимална подкрепа в българското общество и се базират на ценностите, които споделяме.

Именно затова смятам, че е важно в България да се проведе дебат и Народното събрание, с максимална степен на съгласие, да определи основните принципи на нашата политика към съседните страни. Те трябва да са резултат от задълбочен дебат и да са базирани на нашите ценности и интереси, за да бъзат трайни. Това вероятно трябваше да стане още след разпадането на Югославия… Можеше да стане и веднага след като България стана член на ЕС…

Подобен дебат ще има смисъл за нас самите, за политиката ни към съседите и за бъдещето само ако гледа напред и определи рамките на българската позиция, включително и червените линии, по които в обществото ни има съгласие.

 1. Георги
  06/09/2012 at 18:55

  Не знам ще излезе ли нещо от това…

 2. Iani Stoimenov
  05/09/2012 at 17:51

  Толкова години след промените – в България няма Балканска политика.
  Няма национална, отговорна политика към съседните на България страни !

  За нас Балканите са приоритет ! Всеки нов министър в МВнР поема ангажимента да свърши нещо и накрая..нищо. В същото време, всеки нов президент или министър председател в съседна на България страна може да име всякакви претеции към България, към историята, към азбуката, към територията…а никой в България не реагира официално ! Това е по един заложен от миналото стереотип..по добре да не се влошават отношенията или нещо подобно ?!

  Аз като български гражданин съм безкрайно недоволен от безпринципността, от това че се потъпква българското национално съзнание по този начин, от това че никой през годините не е казал НЕ на всички тези безумни твърдения, за това че постепенно ние започваме да ставаме в позицията на губещия и да се примиряваме с нея. Твърде много стана през годините…Най обидното обаче, е че ние все още нямаме официална позиция, че няма декларация на на МВнР и на Народното Събрание за обидните твърдения и действия от страна на македонското ръководство по отношение на нашата история и страна.

  Има ли причини да се държим по този недостоен за суверенна държава начин !

 3. Анри
  05/09/2012 at 14:47

  Съграждането на общо Европейско бъдеще не става с цитиране на заучени клишета от Георги Иванов и неговите ментори от Белград, а с реални действия за нормализиране на междусъседските отношения. Кой нормален стопанин би допуснал да обединява имота си с този на съсед, който най-нахално и безпардонно го лъже, краде и провокира ? Националната история е духовен капитал на целия български народ и посегателствата върху нея и върху правата на нашите сънародници зад граница не засягат само историците ! Те ерозират преди всичко доверието, което е основа на междудържавните отношения ! Тъй че, независимо от намека на Щефан Фюле, България е длъжна да покаже на ФИРОМ и ЕК къде е границата, след която няма да се поколебае да упражни правото си на вето пред Сърбия и ФИРОМ !

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: