Home > statement > End of Violence and Free Elections Only Way Out of Crisis in Syria

End of Violence and Free Elections Only Way Out of Crisis in Syria


20111115-172831.jpg

На вчерашното заседание на Съвета по външни работи на ЕС взехме решение за поредно разширяване на санкциите спрямо Сирия. В тях са включени лица, свързани с репресиите на управляващия режим, както и замразяване на заемите, предоставяни от Европейската инвестиционна банка.

Тези действия ще продължат, докато в Сирия не се прекрати насилието, за което виновните трябва да понесат отговорност. Изходът от тежката криза в Сирия е само в незабавно спиране на насилието и провеждане на свободни избори под международно наблюдение, в които сирийският народ сам да избере пътя, по който страната да се развива.

България категорично осъжда факта, че сирийските власти допуснаха да бъдат извършени нападения срещу дипломатическите мисии на Саудитска арабия, Катар, Турция и Франция в страната.

България заедно с другите държави от ЕС подкрепя продължаващите усилия на Лигата на арабските държави за намиране на изход от кризата, включително чрез засилване на международната изолация на режима в Дамаск.

Categories: statement Tags: , , , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: