Home > letter > Всички престъпления трябва да бъде преследвани с еднаква строгост

Всички престъпления трябва да бъде преследвани с еднаква строгост


© 2011 Alfredas Girdziusas

На 14 юли 2011 г. руският гражданин Михаил Голотов беше спрян на летище Виена въз основа на европейска заповед за арест, издадена от Литва. Убеден съм, че всички в Европа разбираме и споделяме чувствителността на народите от Прибалтика относно тежките събития през януари 1991 г., когато Съветският съюз се опита да задържи контрола си над Литва, която се бореше да се освободи от комунизма.  14те смели мъже и жени, които са загубиха живота си в зимата на 1991 г., никога няма да бъдат забравени. Техните семейства, както цялото литовско общество, са в правото си да искат възмездие за извършителите.

Всички престъпления трябва да бъде преследвани с еднаква строгост. Би било морално неприемливо да не се разглеждат под един знаменател престъпленията извършени по време на Втората световна война, разпадането на Съветския съюз, войните в бивша Югославия, или другаде по света. Всички държави в ЕС, всъщност всички демократични държави, трябва да си сътрудничат в преследването на заподозрените в международни пресъпления.

Всички държави са длъжни да си сътрудничат в осигуряването на справедлив съдебен процес за тях.

Именно затова написах писмо до моите колеги министрите на външните работи на Литва и на Австрия. Техните правителства са създали работна група, която трябва да изясни всички недоразумения около този случай. Самият инцидент обаче извежда на преден план необходимостта от засилване на консултациите между държавите-членки на ЕС по практиката на прилагането на Европейската заповед за арест, приложимостта на Конвенцията от 1995 г. за опростените процедури за екстрадиция между държавите-членки на ЕС, както и Европейската конвенция за екстрадиция от 1957.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: