Home > Балкани, статия > “Македонци, стига с тази омраза”, в. 24 часа, сряда, 27 февруари 2008

“Македонци, стига с тази омраза”, в. 24 часа, сряда, 27 февруари 2008


(заглавието е на редакцията, не е моя отговорност. Аз не бих го написал по този начин…)

В Европейския парламент предстои обсъждане на годишния доклад за напредъка на Република Македония по пътя й към ЕС. Доскоро подобни доклади за нашата страна, в България предизвикваха много емоции и дебати. Днес Македония стои в очакване на сигнал от ЕС кога ще може да започне преговори за присъединяване.

В момента три страни имат статут на кандидати за членство в ЕС – Хърватия, Турция и Македония. Само последната още не е започнала преговори. Преди дни внесох предложения за поправки в доклада за Македония, които се надявам да намерят подкрепа сред колегите в Европейския парламент. Добре би било да предизвикат и дискусия в България, за да може ясно да формулираме новите си стратегически приоритети в отношенията със Скопие. Защото България и Европа имат интерес Македония да върви бързо по европейския си път. Членството в ЕС поставя стандарти, в рамките на които много от двустранните въпроси могат да бъдат решени, изхождайки от общия ни интерес. Ето някои предложения.

1. Изпълнявайки политическите критерии за членство в ЕС, Македония трябва да спазва европейските стандарти за борба с т.нар. говор на омразата в медиите. Има препоръка на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 1997 г., която казва, че говорът на омразата подкопава демократичната сигурност и плурализма в обществото. Това означава въздържане от всякакви форми на изяви, които подхранват “нетолерантносгта, национализма и етноцентризма”. Именно затова толерирането на антибългарски публикации в македонската преса нямат място в страна, която цели членство в ЕС. България винаги е подкрепяла безкористно Република Македония по нейния път към Европа и подобен тип изяви не съответстват на добрите отношения между двете страни.

2. Липсата на жп връзка между Скопие и София е абсурд, който започва да прилича на проблема с изграждането на Дунав мост 2. Затова препоръчах да се запише изрична препоръка за бързото изграждане на останалата част от отсечката, която е на македонска територия. В известната декларация на министър-председателите на България и Македония от 22 февруари 1999 г., с която се сложи край на т.нар. езиков спор, има конкретен ангажимент по този въпрос: Чл.7: “Двете страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително и в рамките на регионалните инфраструктурни проекти…” Десетилетие по-късно жп връзка все още няма.

3. Съвместното почитане на общото ни културно-историческо наследство е един от ключовете към здравословния прочит на миналото и положителния поглед към общото ни европейско бъдеще. Внесох поправка с призив в този смисъл, защото съм убеден, че нещата, които ни обединяват, са стотици пъти повече от нещата, които ни разделят. Вместо да спорим за миналото, защо да не го почитаме заедно? А то в крайна сметка е общо. Днес ние сме различни държави, историята ни е разделила, но бъдещето ни е отново да бъдем заедно, като две независими страни с общи корени. Не малко са примерите в Европа за общо почитане на исторически фигури и културни празници. Членството на Македония има стратегически важно значение за България и за целия регион. Републиката е единствената част от бивша Югославия, която успя да избегне открита гражданска война и да намери политическо решение на вътрешния конфликт с албанското малцинство. Въпреки всички трудности, включително и двустранния спор за името с Гърция, през последните години сме свидетели на системни усилия от страна на правителството, за да се изпълнят различните критерии на ЕС за членство. Остава много работа, но пътят е определен. България мина по същия път, със своите си трудности. И затова трябва да дадем пълната си подкрепа за Македония, за да извърви своя път. След всичко, което преживяхме на Балканите през последните години, ей Богу, всички имаме нужда от спокойствие и развитие.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: